RODO

RODO

Klauzula informacyjna RODO w ramach realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w wyrobach medycznych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest ConvaTec Polska sp. z o.o. (Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa).

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: odo@convatec.com lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna –
  6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO) – „wykonanie umowy” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”,
 • udokumentowania potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje, przechowywania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • zapewnienia realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. d RODO) – „ochrona żywotnych interesów”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

Wycofanie zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania tych danych.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania.
Wobec powyższego Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
  przepisy podatkowe, przepisy dotyczące zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa,
a także podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia wniosku dotyczącego dostępu do danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych (czyli ich poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 a także złożenia wniosku o przeniesienie danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są
w art. 12-23 RODO. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Umb-Web02