Życie ze stomią

Zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny

Elektroniczne potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne – jak uniknąć zamieszania?

Zmiany od stycznia 2020 – brak konieczności potwierdzania zleceń w oddziałach NFZ

Zgodnie z komunikatem NFZ Od stycznia 2020 r. ulegnie zmianie wzór zlecenia na wyroby medyczne (np. sprzęt stomijny) oraz sposób potwierdzania i weryfikacji zlecenia. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przygotowuje system informatyczny, dzięki któremu proces elektronicznego weryfikowania
 i potwierdzania zlecenia nie będzie wymagał co do zasady odbycia wizyty w oddziale NFZ.

NFZ i resort zdrowia argumentuje, że wprowadzane zmiany będą znacznym ułatwieniem dla starszych, obciążonych wieloma schorzeniami pacjentów oraz szczególnie osób z niepełnosprawnościami.

Pomimo zmian w sposobie wystawienia i potwierdzenia zlecenia (e-potwierdzenie) nadal będzie wymagany papierowy wydruk zlecenia.

Należy jednak pamiętać, że jeśli placówka wystawiająca zlecenie (na nowym wzorze) nie wystawi i nie potwierdzi zlecenia poprzez nowy system NFZ (e-potwierdzenie), to pacjent z każdym takim zleceniem (nie tylko pierwszym!)  będzie musiał udać się do punktu NFZ celem potwierdzenia wniosku.

Do końca 2019 roku zlecenia mogą być wystawione/zrealizowane na nowym wzorze zlecenia tylko przez te placówki/sklepy medyczne, które podpiszą stosowne porozumienie z NFZ.

Czas na przygotowanie do zmian przychodni i sklepów medycznych

Każda zmiana systemowa, nawet ta mająca na celu ułatwienie, oczywiście wymaga czasu potrzebnego na odpowiednie przygotowanie i oswojenie się z nowościami.

Ministerstwo Zdrowia wzięło również ten fakt pod uwagę i wprowadziło okres przejściowy. Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. osoby uprawnione do wystawienia zleceń (lekarze, pielęgniarki) mogą wystawiać zlecenia na wyroby medyczne (np. sprzęt stomijny) na dotychczasowym druku zlecenia (2 strony, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy Dz. U. 2013 poz. 1678).

Dla pacjenta oznacza to, że wszystkie zlecenia wystawione do końca 2019 r. na obecnie obowiązującym wzorze zlecenia będą potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. nowy wzór zlecenia

Zgodnie z wykładnią prawa, od nowego roku wszystkie zlecenia będą wystawiane już na nowym wzorze zlecenia i realizowane zgodnie z nowymi zasadami. Na ten moment nie ma jednak  pewności, czy wszystkie placówki zdążą się odpowiednio przygotować do nadchodzących zmian.

Warto zatem zapytać swojego lekarza/pielęgniarkę, czy już od stycznia 2020 będzie możliwość otrzymania elektronicznie potwierdzonego zlecenia podczas wizyty w przychodni, co pozwoli uniknąć konieczności potwierdzania tego zlecenia w oddziale NFZ.

Ewentualnie, aby uniknąć w nowym roku niepotrzebnego zamieszania w przychodni lub sklepie medycznym, szczególnie w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu obsługi zleceń, warto rozważyć uzyskanie zlecenia na aktualnym druku, koniecznie jeszcze w tym roku, co pozwoli na jego realizacje na dotychczasowych zasadach.

W tym celu można udać się na wizytę do uprawnionego lekarza/pielęgniarki np. w grudniu 2019 r.
 i poprosić o wystawienie zlecenia na sprzęt stomijny na kolejny przysługujący okres zaopatrzenia
 np. styczeń-marzec 2020 r., na dotychczasowym wzorze zlecenia.

Takie zlecenie należy potwierdzić w NFZ (w przypadku końca ważności karty zaopatrzenia) i zrealizować
 w sklepie medycznym na dotychczasowych zasadach. Jeśli karta zaopatrzenia będzie jeszcze ważna to wizyta w NFZ nie będzie konieczna.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2019 poz. 1096)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 959)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.